• Chia sẻ

    CĂN HỘ TIMES TOWER

    Địa điểm: Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Chủ đầu tư: Anh Sơn

    Diện tích: 120 m²

    Thời gian thực hiện: 2018