• Chia sẻ

    BIỆT THỰ THANH XUÂN

    Địa điểm: Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Chủ đầu tư: Anh Đức

    Diện tích: 400 m²

    Thời gian thực hiện: 2017